Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
1VC.22027Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Móng Cái (Thu phí)0950.000950.000950.000
2VC.22044Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV ở Hà Nội04.500.0004.500.0004.500.000
3VC.22150Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Sản Nhi (Giá BH x50 lít)15.30015.30015.3000
4VC.22150Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Sản Nhi (giá chênh lệch)01.400.0001.400.0001.400.000
5VC.22150Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Sản Nhi (Thu phí)02.400.0002.400.0002.400.000
6VC.22030Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Thụy điển02.700.0002.700.0002.700.000
7VC.22022Vận chuyển bệnh nhân tuyến Đầm Hà - BV Tiên Yên (Thu phí)0400.000400.000400.000
8K02.1907Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III - Khoa Hồi sức cấp cứu282.000282.000282.0000
9K24.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Chấn thương chỉnh hình198.300198.300198.3000
10K12.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Lao198.300198.300198.3000
11K30.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Mắt198.300198.300198.3000
12K21.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại lồng ngực198.300198.300198.3000
13K23.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại thận - tiết niệu198.300198.300198.3000
14K20.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại thần kinh198.300198.300198.3000
15K22.1933Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III - Khoa Ngoại tiêu hóa198.300198.300198.3000