Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | Sau |
STT Mã Dịch vụ Nội dung Giá BHYT Giá Viện phí Giá Yêu cầu Chênh lệch YC-BHYT
113.0085.0687Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung6.116.0006.116.0006.116.0000
213.0076.0689Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ5.071.0005.071.0005.071.0000
313.0064.0690Phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần5.914.0005.914.0005.914.0000
413.0063.0690Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn5.914.0005.914.0005.914.0000
513.0083.0689Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ5.071.0005.071.0005.071.0000
613.0082.0689Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản5.071.0005.071.0005.071.0000
713.0080.0689Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn5.071.0005.071.0005.071.0000
813.0081.0689Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung5.071.0005.071.0005.071.0000
913.0079.0689Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai5.071.0005.071.0005.071.0000
1013.0133.0694Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung5.089.0005.089.0005.089.0000
1113.0221.0695Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng5.528.0005.528.0005.528.0000
1213.0131.0697Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa4.963.0004.963.0004.963.0000
1313.0090.0689Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ5.071.0005.071.0005.071.0000
1413.0087.0689Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang5.071.0005.071.0005.071.0000
1513.0088.0689Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ5.071.0005.071.0005.071.0000